Skip to content

XMind Pro 2024 v24.04.10311 (ฟรีถาวร โปรแกรมทํามายแมพปิ้ง)

Xmind icon

ดาวน์โหลดโปรแกรม XMind Pro 2024 (Auto-install) ฟรีตัวเต็มถาวร โปรแกรมทำ Mind Mapping สร้างแผนภาพความคิด เขียน Flowchart เวอร์ชันล่าสุด ติดตั้งง่าย

XMind คืออะไร

XMind เป็นโปรแกรมจัดการและสร้างแผนภาพความคิดแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้การวางแผนและบริหารจัดการโครงการกลายเป็นงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในการสร้างแผนผังความคิด (Mind Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดระเบียบและแสดงข้อมูลอย่างกระจ่างชัด ทำให้ผู้ใช้สามารถนำไอเดียและข้อมูลทั้งหลายมาวางแผนอย่างมีระเบียบและเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถที่หลากหลายของตัวโปรแกรม มันได้รับความนิยมในการใช้งานทั้งในสถาบันการศึกษา, องค์กรธุรกิจ, และส่วนต่าง ๆ ของสังคม

ความสามารถ

  • การสร้าง Mind Map และ Diagrams: มีความสามารถในการสร้าง mind map ที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้โดยใช้หลายรูปแบบและสีต่าง ๆ เพื่อทำให้ข้อมูลมีการจัดเรียงที่เข้าใจได้ง่าย.
  • การแก้ไขและรวมข้อมูล: ทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและอัพเดท mind map ได้ง่าย โดยการเพิ่มหรือลบข้อมูล, การเชื่อมโยงข้อมูล, และการจัดเรียงข้อมูลต่าง ๆ.
  • การเพิ่มรูปภาพและไฟล์ที่แนบ: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มรูปภาพ, ไฟล์ที่แนบ, หรือแม้กระทั่งลิงก์ไปยังไฟล์อื่น ๆ เพื่อเสริมความครบถ้วนของข้อมูล.
  • การใช้รูปแบบและสี: มีความสามารถในการปรับแต่งรูปแบบและสีของข้อมูล, เช่น การเลือกฟอนต์, การเปลี่ยนสีของเส้น, หรือการใช้สัญลักษณ์เพื่อเน้นข้อมูล.
  • การแบ่งปันและการทำงานร่วมกัน: สามารถแบ่งปัน mind map หรือแชร์งานกับผู้อื่นผ่านทางอีเมลหรือลิงก์ที่กำหนดเอง, ทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้.
  • การสร้าง Gantt Chart: มีความสามารถในการสร้าง Gantt chart เพื่อการวางแผนโปรเจ็คและติดตามความคืบหน้า.
  • การสร้างคำสำคัญ (Tags) และการค้นหา: สามารถเพิ่มคำสำคัญ (tags) เพื่อช่วยในการจัดการและค้นหาข้อมูล.
  • การสร้างแผนที่แนวคิด (outline): มีความสามารถในการแสดงแผนที่แนวคิดเป็นรูปแบบ outline เพื่อให้มองเห็นโครงสร้างของข้อมูลได้ชัดเจน.
  • การสร้าง Presentation: สามารถนำข้อมูลจาก mind map มาสร้างเป็น presentation ได้โดยตรง.
  • การนำออกข้อมูล: สามารถนำออกข้อมูลเป็นไฟล์รูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, Word, Excel, PNG เพื่อให้สามารถแบ่งปันหรือนำเข้าข้อมูลไปใช้งานในโปรแกรมอื่น ๆ ได้.

มีอะไรใหม่

Xmind Home
Xmind Screenshot

ข้อมูลไฟล์

ระบบปฏิบัติการ : Windows 11 / Windows 10 / 8.1
ผู้พัฒนา : Xmind
License : Full
ภาษา : Multilingual
ขนาด : 172 MB
ประเภทไฟล์ : RAR
รหัสผ่าน : mawto
สถานะ : ทดสอบแล้ว
วิธีการติดตั้ง : มี
ปรับปรุงเมื่อ : 25/05/2024
จำเป็นต้องอ่าน : วิธีดาวน์โหลด