โหลด WinSCP 5.15.3 [Full] ฟรี โปรแกรมถ่ายโอนไฟล์ FTP Client ล่าสุด

WinSCP Logo

WinSCP 2019 เป็นโปรแกรม FTP Client ที่ใช้ติดต่อกับ FTP server เพื่อถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากับเว็บเซิฟเวอร์ เป็นโปรแกรมที่สำคัญในการทำเว็บ โปรแกรม WinSCP เป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็กรองรับโปรโตคอลการรับส่งไฟล์หลากหลาย อย่างโปรโตคอล SFTP, FTP รวมไปถึง SCP (Secure Copy) Client จุดประสงค์หลักของมันคือการคัดลอกไฟล์อย่างปลอดภัยระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ระยะไกล สามารถใช้อัพโหลด ดาว์โหลด ข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเครื่องผู้ใช้ ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย ครบทุกเครื่องมือ ฟรี ไม่มีหมดอายุ รองรับ Multiple Account สามารถแก้ไขไฟล์ ผ่าน Editor, สามารถใช้งานร่วมกับ putty หรือ remote server เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และใช้กันทั่วโลก

Features of WinSCP :
– Graphical user interface
– Translated into several languages
– Integration with Windows (drag&drop, URL, shortcut icons)
– U3 support
– All common operations with files
– Support for SFTP and SCP protocols over SSH-1 and SSH-2
– Batch file scripting and command-line interface
– Directory synchronization in several semi or fully automatic ways
– Integrated text editor
– Support for SSH password, keyboard-interactive, public key and Kerberos (GSS) authentication
– Integrates with Pageant (PuTTY authentication agent) for full support of public key authentication
– Windows Explorer-like and Norton Commander-like interfaces
– Optionally stores session information
– Optionally supports standalone operation using a configuration file in place of registry entries, suitable for operation from removable media

WinSCP 5.15 New features and enhancements include:

  • Files can be optionally encrypted when storing them on SFTP server.
  • Local UNC paths can be browsed.
  • Compare Files extensions.
  • Dark theme.
  • Files can be copied to the clipboard.
  • Coloring files in file panels based on a file mask.
  • Improved incremental search in file panels.
  • Support OpenSSH AES-256-CTR-encrypted keys.
  • Improvements to directory synchronization.

WinSCP 00

ระบบปฏิบัติการ : Windows XP / Vista / 7 / 8.1 /  Windows 10
ผู้พัฒนา : WinSCP Team
License : Freeware
ภาษา : Multilanguage
ขนาด : 9 MB
ประเภทไฟล์ : EXE
รหัสผ่าน : ไม่มี
สถานะ : ทดสอบแล้ว
ปรับปรุงเมื่อ : 19/8/2019