Skip to content

Tekla Structures 2024 SP0 (Full) ฟรี โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง

Tekla Structures 2024 Loading Screen

ดาวน์โหลดโปรแกรม Tekla Structures 2024 (x64) ฟรี ตัวเต็มถาวร โปรแกรมออกแบบโครงสร้างอาคาร โครงสร้างเหล็ก เวอร์ชันล่าสุด พร้อมวิธีติดตั้ง

เกี่ยวกับ Tekla Structures 2024

Tekla Structures เป็นโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างที่ใช้ในการออกแบบ 3 มิติ (3D) และการจัดการข้อมูลสำหรับโครงสร้างที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในงานสำหรับโครงสร้างที่ใช้เหล็ก เช่น อาคาร สะพาน และโครงการอื่นๆ โดมักถูกใช้โดยวิศวกรระดับมืออาชีพในการสร้างแบบ 3D, ใช้ในการสร้างรายงาน, การผลิตแบบ 2D และ 3D ออกมา, และการสร้างแบบที่ใช้ในการกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ อีกทั้งยังมีการใช้ในกระบวนการการสร้างแบบสามมิติและการจัดการข้อมูลของโครงการในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมโครงสร้างเนื่องจากความสามารถในการจัดการกับโครงสร้างที่มีความซับซ้อน และการสร้างข้อมูลที่เป็นเอกสารสำหรับการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักออกแบบและวิศวกรใช้ Tekla Structures เพื่อช่วยในการวางแผน ออกแบบ และสร้างโครงสร้างอันมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง มันยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น AutoCAD และ Revit เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานร่วมกันในโครงการสถาปัตยกรรมและก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมนี้ได้

คุณสมบัติสำคัญ

  • การสร้างแบบ 3 มิติ: ใช้ในการสร้างและแก้ไขโครงสร้าง 3D ของอาคาร สะพาน โรงงาน หรือโครงการอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของโครงสร้างก่อนที่จะก่อสร้างจริง
  • การจัดการข้อมูลโครงสร้าง: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ และคุณสมบัติอื่นๆ ของโครงสร้าง
  • การสร้างและจัดการรายงาน: มีความสามารถในการสร้างรายงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของโครงสร้าง ทั้งในรูปแบบของชุดข้อมูล, แผนภาพ, และการสร้างรายงานที่กำหนดเอง
  • การผลิตแบบ 2D และ 3D: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบ 2D และ 3D ที่ใช้ในกระบวนการผลิต การทำแบบ 2D สามารถใช้ในการสร้างแบบรายละเอียดของโครงสร้าง
  • การทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆ: Tekla Structures 2024 สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น Autodesk Revit, AutoCAD, และ Microsoft Excel เพื่อให้การทำงานกับข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การจัดการและติดตามการเปลี่ยนแปลง: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง และปรับปรุงแบบและข้อมูลต่างๆ ตามความเหมาะสม

มีอะไรใหม่

ความต้องการของระบบ

  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows 7/8/10/11
  • CPU: Multi core Intel i5 Series หรือสูงกว่า, Xeon หรือ AMD เทียบเท่า
  • หน่วยความจำ: 16GB (แนะนำ 32GB หรือมากกว่า)
  • พื้นที่ดิสก์: พื้นที่ว่างสำหรับการติดตั้ง 16 GB ขึ้น
Tekla Structures 2024 Screenshot
Tekla Structures 2024 Screenshot

ข้อมูลไฟล์

ระบบปฏิบัติการ : Windows 11 / Windows 10 / 8.1 / 7
ผู้พัฒนา : Trimble
License : Full
ภาษา : English
ขนาด : 3.3 GB
ประเภทไฟล์ : RAR
รหัสผ่าน : mawto
สถานะ : ทดสอบแล้ว
ยาแก้ไอ : มี
วิธีการติดตั้ง : มี
ปรับปรุงลิงค์เมื่อ : 19/03/2024
จำเป็นต้องอ่าน : วิธีดาวน์โหลด