Skip to content

Microsoft Project 2013 (Full) ฟรีถาวร ภาษาไทย 2023 + วิธีติดตั้ง

Microsoft Project 2013 Icon

ดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Project 2013 Pro x86/x64 ฟรีตัวเต็มถาวร ไฟล์เดียว โปรแกรมจัดการกับโปรเจ็กต์อย่างมืออาชีพ พร้อมวิธีการติดตั้ง

เกี่ยวกับ Microsoft Project 2013

Microsoft Project Professional 2013 คือโปรแกรมหลักที่มีการทำงานเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับ Word และ Excel เป็นโปรแกรมสำหรับองค์กรที่มีความหมายตรงตัวก็คือ “โครงการ” มีหน้าที่ออกแบบและบริหารจัดการทรัพยาการอย่างเป็นระบบ มีตารางบริหารงานอย่างชัดเจนมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้า และมองเห็นภาพรวมได้มากกว่าการทำงานบนโปรแกรมธรรมดา โดย Project มักจะใช้กันในกลุ่มองค์กร หรือกลุ่มบุคคลที่ต้องทำงานเป็นทีมมีการแชร์งานและทำงานร่วมกันผ่านระบบเซิฟเวอร์ เพื่อให้โครงการที่จัดทำขึ้นถูกบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพ

หมายเหตุ

*Microsoft Project 2013 นี้เป็นตัวติดตั้งออนไลน์ จำเป็นต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนติดตั้ง
*ใช้วิธีติดตั้งในไฟล์ หาก activate ไม่สำเร็จให้ใช้ Activator ที่แนบไปในไฟล์

คำชี้แจง

ตัวติดตั้งนี้จะมีชื่อว่า C2R Install เป็นระบบติดตั้ง Office ใหม่ของทาง Microsoft ที่อีกไม่นานจะถูกเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้หมด ข้อดีของการใช้ C2R Install คือเราจะได้ตัวโปรแกรมที่ใหม่ที่สุด สามารถอัพเดทได้ตลอด และยังมีขนาดของโปรแกรมที่ไม่มากเท่าตัวติดตั้งที่มากับไฟล์ ISO และสำคัญก็คือสามมารถเลือกระบบ 32bit 64bit รวมถึงภาษาได้ตามใจชอบ

scratch 2

ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10/11
ผู้พัฒนา : Microsoft
License : Full
ภาษา : En-Th
ขนาด : 22 MB
ประเภทไฟล์ : RAR
รหัสผ่าน : mawto
สถานะ : ทดสอบแล้ว
ยาแก้ไอ : มี
วิธีการติดตั้ง : มี
ปรับปรุงเมื่อ : 17/12/2023
จำเป็นต้องอ่าน : วิธีดาวน์โหลด