Skip to content

วิธีแก้ Firefly Generative Fill AI ใช้ไม่ได้ใน Photoshop 2024

Generative Fill

Adobe Photoshop 2024 ตัวเต็มใหม่ได้เปิดตัวออกมาแล้ว แต่ปัญหาที่เราพบคือไม่สามารถใช้งาน Generative AI ได้ ซึ่งจะขึ้นข้อความ “You have no longer access due to a violation of our terms of service”

ณ วันที่ 15/9/2023 นี้ยังไม่มีใครสามารถแคร็กหรือไม่มี Patch ใดที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ มีเพียงการสมัคร Subscription ของ Generative AI เท่านั้นที่จะสามารถทำให้เราใช้ Generative Fill ได้ ดังนั้นวิธีที่เราจะมาสอนในวันนี้คือ วิธีแก้ Generative Fill ใช้ไม่ได้โดยการสมัคร Subscription แบบ Trial 14 วัน

1. เข้า Google Chrome กดตรงไอคอน account บัญชี Google Chrome ตรงมุมขวาบน –> เลือก Add –> จากนั้น Sign in ด้วยบัญชี Google (เอาบัญชีที่ไม่เคยเชื่อมกับ Adobe)

2. หน้าต่าง Google Chrome ที่ถูกล็อกอินด้วยโปรไฟล์ใหม่จะเด้งขึ้นมา ให้ใช้หน้าต่างนี้ในการทำขึ้นตอนต่อไป (ห้ามใช้หน้าต่างอื่น)

3. เข้าไปที่ https://www.adobe.com/ –> กด Sign in –> Continue with Google ด้วยแอคเคาท์ที่สร้างขึ้นมา –> ใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ตามต้องการ

4. เข้าไปที่ : https://www.adobe.com/products/photoshop/generative-fill.html แล้วคลิกตรง Free Trial

Fix Generative fill 1

3. คลิกตรง Teams แล้วกด Continue

Fix Generative fill 2

4. กรอก Company name เลือก Company size ตามต้องการ และใส่เบอร์โทร (คุณสามารถหาในอินเทอร์เน็ตมาใส่ก็ได้) จากนั้นกด Continue

Fix Generative fill 3

5. หากสำเร็จ จะขึ้นแบบนี้

Fix Generative fill 4

6. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop 2024 –> ไปที่ Help -> Sign out

7. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop 2024 อีกครั้ง –> ไปที่ Help –> Sign in –> Continue with Google แล้วล็อกอินด้วยบัญชีที่คุณได้สร้างขึ้นมาใหม่จากขึ้นตอนด้านบน

8. เสร็จ ตอนนี้คุณสามารถใช้งาน Generative Fill ใน Adobe Photoshop 2024 ได้แล้ว และเมื่อครบ 14 วันคุณก็แค่เพียงต้องทำขึ้นตอนเหล่านี้ใหม่อีกครั้ง หรือตอนนี้อาจจะมีแคร็กใหม่ออกมาแล้วก็ได้ ใครจะไปรู้