สอนวิธีการ Block เน็ตโปรแกรมด้วย Firewall Windows 10 ง่ายมาก!

How to block program in firewall บล็อกโปรแกรมใน firewall ไม่ให้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 

  1. ค้นหา Windows firewall with Advanced Security โดยพิมพ์ Firewall ในช่อง Search

 

  1. คลิกตามภาพเพื่อเพิ่มกฎของ firewall ข้อใหม่

คลิกเพื่อขยายเนื้อหาทั้งหมด

 

3. เลือก Custom

 

 

4. กดตามลำดับหมายเลขเพื่อเลือกโปรแกรมต้องการบล็อก

 

 

5. กดตามภาพ

 

 

 

 

 

เรียบร้อยครับ

 

 

Loading...