Skip to content

DxO PhotoLab 6.9.0 Elite (Full) ฟรี แต่งภาพปรับแสงสีไฟล์RAW

DxO PhotoLab Elite Icon

ดาวน์โหลด DxO PhotoLab 6.9.0 Build 267 Elite (Auto-install) x64 ตัวเต็มถาวร ล่าสุด ฟรีโปรแกรมแต่งภาพ ปรับแสง ลบ noise รูปภาพไฟล์ RAW พร้อมวิธีการติดตั้ง

DxO PhotoLab Elite คืออะไร

DxO PhotoLab 6 Elite คือโปรแกรมแต่งภาพ RAW และ JPEG ด้วยคุณภาพของภาพที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดาย จัดเตรียมชุดการแก้ไขด้วยความช่วยเหลืออัจฉริยะแบบครบชุด ซึ่งคุณปรับแต่งเองได้ทุกเมื่อ ควบคุมทุกแง่มุมของภาพถ่ายของคุณ: ขจัดสัญญาณรบกวน กำจัดข้อจำกัดของแสง กู้คืนรายละเอียดสี ใช้การแก้ไขแสงที่ซับซ้อน และปรับปรุงรายละเอียด

PhotoLab แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ PhotoLibrary ซึ่งเป็นส่วนของ Image Browser สามารถแสดงข้อมูลของภาพได้ครบถ้วน และ Customize คือ ส่วนที่ใช้ในการตกแต่งภาพ และสามารถใส่ข้อมูล Metadata ลงในส่วนนี้ได้ และการแต่งภาพสามารถสร้าง Virtual Copy ได้เช่นเดียวกับ Lightroom แต่โปรแกรมนี้แม้ไม่ใช้ระบบ Catalog ไม่ต้อง import ไฟล์เข้าระบบ แต่โปรแกรมมีระบบ Database ของตัวเองเพื่อบันทึกข้อมูลการปรับแต่งไฟล์ หรือจะบันทึกลงในไฟล์ Sidecar ของโปรแกรมเอง คือ ไฟล์ฟอร์แมต dop ก็ได้ และยังใช้บันทึก Metadata ลงในไฟล์ xmp ก็ได้อีกเช่นกัน

จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรมตัวนี้ คือ Noise Reduction สำหรับไฟล์ Jpeg ใช้ตัวลด Noise ที่เรียกว่า HQ (High Quality) Denoising ซึ่งเป็นระดับมาตรฐาน แต่ถ้าเป็นไฟล์ RAW จะใช้ตัวลด Noise ที่เรียกว่า Prime Denoising มีเฉพาะใน Elite Edition และล่าสุดคือมี DeepPrime Denoising ซึ่งเป็นระดับสูงสุด พอฟัดพอเหวี่ยงกับ Topaz Denoise AI หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ

มีอะไรใหม่

DxO PhotoLab 5 Screenshot1
DxO PhotoLab 5 Screenshot2
DxO PhotoLab 5 Screenshot3

ข้อมูลไฟล์และดาวน์โหลด

ระบบปฏิบัติการ : Windows 11/10 (x64)
ผู้พัฒนา : DxO
License : Full
ภาษา : English
ขนาด : 798 MB
ประเภทไฟล์ : RAR
รหัสผ่าน : mawto
สถานะ : ทดสอบแล้ว
ยาแก้ไอ : มี
วิธีการติดตั้ง : มี
ปรับปรุงเมื่อ : 03/09/2023
จำเป็นต้องอ่าน : วิธีดาวน์โหลด

แนะนำให้ลง Adblock Plus ในเว็บเบราเซอร์ ก่อนดาวน์โหลดไฟล์